امنیت تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه جهت برقراری ارتباطات سازمانی یکی از رویکرد های جدید مدیران فناوری اطلاعات در سازمان­ ها است. این رویکرد مخاطرات فراوانی را برای مدیران در بر خواهد داشت. تیم ما به مدیران کمک می­ کند تا تمهیداتی به